தானம், தர்மம் என்கிறார்களே.அப்படியென்றால் என்ன? இந்த இறை கதையை படியுங்கள். மகாபாரதத்தில் உடலைப் பிரிந்த கர்ணனின் உயிரானது தன் தந்தை…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *