விவாகரத்து பற்றி சர்ச்சையில் சிக்கிய பின் முதன் முதலாக வாயை திறந்த DD-நடந்த விவாகரத்திற்க்கு காரணம் இவர் தானாம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *