மிகப்பெரிய செல்வந்தராகும் யோகம் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் தான் உள்ளதாம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *