சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இந்த சாதனையை முறியடிக்க முடியுமா? 10 வருடத்தில் எந்த அணியும் செய்யாத சாதனையை சி.எஸ்.கே செய்து உள்ளது!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *